Cyber360 Academy

4.7 out of 5
4.7
6 reviews

Киберсигурност – въведение и общи разпоредби на Закона за киберсигурност

Дати за провеждане: ПО ЗАЯВКА (ниво 1 по НМИМИС, насочено към лицата с достъп до дигитални устройства) Правно основание: с постановление на Министерски съвет № 186 от 19.07.2019 г., обнародвано в ДВ, бр.59 от 26 юли 2019 г., е приета „Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“, която трябва да бъде спазвана от […]

Дати за провеждане:

ПО ЗАЯВКА

(ниво 1 по НМИМИС, насочено към лицата с достъп до дигитални устройства)

Правно основание: с постановление на Министерски съвет № 186 от 19.07.2019 г., обнародвано в ДВ, бр.59 от 26 юли 2019 г., е приета „Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“, която трябва да бъде спазвана от всички държавни структури. Крайният й срок изтече през октомври 2019. Държавната агенция по „Електронно управление“ предприе проверки за изпълнението й.

Учебна програма: продължителността на обучението е осем учебни часа. Програмата обхваща теми, които покриват изискването от „Наредбата за минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност“. Основните модули са: Социално инженерство; Въведение в сигурността на данните; Зловреден софтуер и антивирусни; Интернет защита; Защита в социалните мрежи (Facebook, Linkedin и др.); Защита на E-mail комуникация; Защита на мобилните устройства; Архивиране на данни и възстановяване при бедствия.

Сертификат: всички, издържали получават сертификат за преминато обучение.

Форма на обучение:

Вариант А – Самостоятелно онлайн обучение чрез наша Платформа
(Курсистът може да гледа обученията във всяко удобно за него време. Може сам да управлява процеса на обучение).

Вариант Б – Онлайн обучение в присъствието на лектор
(Има жива връзка с лектора и достъп до онлайн видеата за набавяне на знания от пропусната лекция)

Вариант В – Присъствено обучение в зала

Придобити знания – след приключване на курса, обучаемите ще придобият знания и умения насочени към: предпазване от хакерски атаки, изграждане на Кибер култура, придобиване на начални знания и умения в сферата на киберсигурността.

МОДУЛИ:

Модул 1: Социално инженерство
В този модул ще се разискват следните въпроси:
• Какво е социалното инженерство?
• Социалното инженерство като метод за влияние и убеждаване на хората да разкрият поверителна информация
• Начините за заблуда
• Ефективни мерки за противодействие
• Възможни начини за извличане на информация от друг човек, които се ограничават само до изобретателността на съзнанието на нападателя
• Социалното инженерство като изкуство от психологически характер
• Факторите уязвими на атаки както и въздействието на този подход върху дадена организация

Модул 2: Въведение в сигурността на данните
Този модул дава познания по следните въпроси:
• Какво са данните и разликата между данни и информация?
• Колко често се генерират данни?
• Значението на личните и организационните дани
• Различните заплахи за данните
• Какво представлява сигурността на данните и рисковете, свързани с компрометирането на данни?
• Елементите на сигурността на данните
• Потенциалните загуби поради нарушение на данните
• Как да се внедри защита на данните?

Модул 3:Зловреден софтуер и Антивирусни
В този модул ще се изградят знания в следните направления:
• Какво е зловреден софтуер?
• Какво е антивирусна програма и как работи?
• По какво да разпознае дали компютърът е заразен
• Разпознаване на различните видове зловредни софтуери
• Тестване на антивирусен софтуер
• Конфигуриране и използване на антивирусните програми “Kaspersky” и “Avast”
• Как се избера правилната антивирусна програма и какви са нейните възможности

Модул 4:Интернет защита
В този модул се разгледат:
• Базовите мерки за сигурност, които да се имплементират онлайн.
• Различните видове заплахи, които уеб браузърите могат да позират и техните контрамерки
• Конфигуриране на уеб браузъри по безопасен начин.
• Как да се идентифицира сигурен уебсайт?
• Различните видове заплахи, които могат да произлезнат от текстови апликации и техните контрамерки
• Различните видове риск, на които децата са изложени онлайн
• Разпознаване дали дете е жертва на онлайн насилие за вземане на правилни мерки
• Информиране и използване на подходящи за деца уеб браузъри

Модул 5:Защита в социаните мрежи (Facebook, LinkedIn и др.)
В този модул ще се засегнат следните теми:
• Концепцията на виртуалните социални мрежи
• Какво е профил в социалната мрежа и каква информация съдържа?
• Риск, свързан с онлайн социалните мрежи
• Геолокацията и риска, който представлява
• Редица рискове на социалните мрежи, на които непълнолетните са изложении
• Настройване на защитните функции на Facebook
• Настройване на защитните функции на Twitter

Модул 6:Защита на Е-mail комуникация
Ще бъдат разискани следните теми:
• E-mail концепция
• Идентифициране на различните типове клиентски имейл продукти и кои от тях са налични в зависимост от създателите си
• Разнообразни процедури по защита на имейлите
• Разбиране и идентифициране на различните заплахи, пред които са изправени потребителите на имейл системите
• Осъзнаване важността за сигурността в имейлите

Модул 7:Защита на мобилните устройства
В този модул ще бъдат разискани следните теми:
• Всички рискове към които са изложени мобилните устройства
• Основите на мобилната сигурност
• Важността на IMEI номера на телефона
• Какво е мобилен малуер?
• Идентифицирате различните инструменти за мобилна сигурност
• Разбиране на различните процедури в iOS и Android устройствата
• Заплахите, които Bluetooth технологията представлява за мобиното устройство

Модул 8:Архивиране на дани и възстановяване при бедстви
В този модул ще бъдат разискани следните теми:
• Кога и кои файлове могат да бъдат архивирани?
• Нуждата и важността от архивирането на дани
• Причини за загуба на дани
• Различни видове за архивиране на дани
• Колко е важно унищожението на данни и разликата между изтриване и унищожаване на дани?

4.7
4.7 out of 5
6 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
5
Stars 4
0
Stars 3
1
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Моля, влезте за да оставите ревю.
Записване
30-дневна гаранция за връщане на парите

Включва

5ч. и 15 минути
11 lectures
Гарантиран достъп завинаги
Достъп през мобилни устройства и PC
Киберсигурност – въведение и общи разпоредби на Закона за киберсигурност
Цена:
119лв.