Cyber360 Academy

Условия и правила за ползване на сайта

Условия и правила за ползване на сайта

Сайтът на Кибер 360 ЕООД е създаден с цел да информира за продуктите и услугите, които предлага компанията.

Правна информация

Влизайки в корпоративния сайт на Кибер 360 ЕООД, Вие се съгласявате и приемате правилата и условията за ползването му. Моля, запознайте се внимателно тях.

Кибер 360 ЕООД си запазва правото да прави промени по настоящите условия, без предварително уведомление.

Съдържанието на този сайт е предмет на авторско право. Всяко ползване и/или публикуване на информация, снимки и данни от сайта на Кибер 360 ЕООД в средствата за масова информация, е обвързано с назоваване на източника.

Кибер 360 ЕООД си запазва правото да актуализира информацията, да променя съдържанието и визията на корпоративния си сайт cyber360.bg, без да дължи предизвестие затова.

Ограничение на отговорността

Кибер 360 ЕООД не носи отговорност за:

  • вреди, произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне на интернет мрежата или поради други причини.
  • вреди, разходи и/или загуби, причинени от използването или невъзможността за използване на материали от този сайт.
  • Кибер 360 ЕООД си запазва правото да спре достъпа Ви до сайта си по всяко време, ако съществуват съмнения, че Вие използвате сайта по начин, който противоречи на тези Условия на ползване или по друг увреждащ начин.

Условия за поверителност и защита на личните данни

Кибер 360 ЕООД гарантира, че Вашата лична неприкосновеност е максимално защитена при обработката на личните Ви данни.

Личните данни се събират, съхраняват и обработват от Кибер 360 ЕООД, с оглед осъществяване на дейността й, съблюдавайки стриктно действащото законодателство и изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);

Личните данни, събирани и обработвани от Кибер 360 ЕООД в качеството на администратор на лични данни, могат да бъдат предоставяни на трети лица при стриктно спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Лицата, чиито данни се обработват от Кибер 360 ЕООД, имат право:

  • на достъп до лични данни, обработвани от застрахователя, които се отнасят за тях и да поискат поправка на тези данни;
  • да възразят срещу обработването на личните им данни съгласно чл. 34а, ал. 2 от ЗЗЛД.

Регистрация и ограничен достъп до сайта на Кибер 360 ЕООД

Регистрацията в сайта на Кибер 360 ЕООД става чрез попълване на регистрационна форма в сайта на Кибер 360 ЕООД или чрез сайта на социална мрежа.

След попълването на регистрационната форма и потвърждаване на данните, посочени в нея, регистрираният ще получи съобщение на имейл адреса си, предоставен от него при регистрацията.

Кибер 360 ЕООД си запазва правото да ограничи достъпа до сайта си или до части от него, за посетители, които с поведението си нарушават настоящите Правила и условия на ползване или действащото законодателство на Р България.

Права и задължения на потребителите

Потребителите имат право:

  • да се регистрират и да ползват само един потребителски акаунт в сайта на Кибер 360 ЕООД.
  • на достъп, актуализиране или коригиране на регистрационните данни и информация в „Моят профил“ на сайта на Кибер 360 ЕООД.
  • да отменят своята регистрация по всяко време като заявят желанието си пред администратора на сайта.

Потребителите нямат право да:

  • използват акаунти на друг регистриран потребител или да предоставят на трети страни своя акаунт.
  • да създават допълнителни акаунти, с което да злоупотребяват с функционалността на сайта на Кибер 360 ЕООД или с други потребители.

Потребителите следва да пазят защитена паролата си и всякаква друга информация за сигурността на регистрацията и не следва да я разкриват пред никого.

Кибер 360 ЕООД не носи отговорност, за каквато и да било злоупотреба, разкриване или загуба на данни, в резултат на неспазването на изискванията в предходното изречение.

Дружеството си запазва правото да отмени всички или някои от регистрациите без предизвестие по своя собствена преценка, ако установи, че потребител има повече от една регистрация и/или клиентски акаунт.

Бисквитки

Сайтът на Кибер 360 ЕООД използва Бисквитки. С използването на сайта, Вие приемате и се съгласявате с това.

Контакт, уведомления, известия, въпроси

Кибер 360 ЕООД може да установи контакт със своите клиенти и потребители на сайта по пощата, по имейл, с кратко съобщение, с изскачащо съобщение или по телефона, както и да им предостави информация чрез публикуване на сайта на Дружеството.