Cyber360 Academy

Стажантска програмa

Започнете платен стаж в Cyber 360 Academy

Уважаеми колеги, 

Eкипът на “Академия по кибересигурност Cyber 360” Ви кани да вземете участие в стажантската й програма, финансирани по проект на Министерството на образованието и науката „Студентски практики – Фаза 2”. 

Наименование на практиката: “Специалист по киберсигурност
и обучения”

 1. Практиката е насочена към действащи студенти 
 2. Продължителност на практиката: 240 учебни часа 
 3. Номер на обявата в praktiki.mon.bg: #9678

Наименование на практиката: “Експерт по киберсигурност”

 1. Практиката е насочена към действащи студенти. 
 2. Продължителност на практиката: 240 учебни часа. 
 3. Номер на обявата в praktiki.mon.bg: #9679

Наименование на практиката: “Специалист по дигитален маркетинг”

 1. Практиката е насочена към действащи студенти. 
 2. Продължителност на практиката: 240 учебни часа. 
 3. Номер на обявата в praktiki.mon.bg: #9677

Наименование на практиката: “Графичен дизайнер”

 1. Практиката е насочена към действащи студенти. 
 2. Продължителност на практиката: 240 учебни часа. 
 3. Номер на обявата в praktiki.mon.bg: #9680

Наименование на практиката: “Експерт по дигитална търговия”

 1. Практиката е насочена към действащи студенти. 
 2. Продължителност на практиката: 240 учебни часа.
 3. Номер на обявата в praktiki.mon.bg: #9681 

Как да кандидатствате за стаж:

 1. Кандидатите трябва да се регистрират на сайта на програмата: https://praktiki.mon.bg/actions/login.php;
 2. Кандидатите трябва да изберат обява за практика № 8206 от Cyber 360.
 3. След кандидатстване в pрограмата, eкипът на Cyber 360, ще се свърже с одобрените за стажантската кампания кандидати.

Имате въпроси? Свържете се с нас!