Cyber360 Academy

Публичен сектор

Филтри

Категория

Ниво

Публичен сектор
119лв.
(ниво 2 по НМИМИС, насочено към служители, администриращи мрежовата инфраструктура) Правно основание: с постановление на Министерски съвет № 186 от...
Напредващ
12 лекции
4ч. и 15 минути
Дати за провеждане: ПО ЗАЯВКА (ниво 1 по НМИМИС, насочено към лицата с достъп до дигитални устройства) Правно основание: с постановление на Министе...
Начинаещ
11 лекции
5ч. и 15 минути
Публичен сектор
60лв.
Това увлекателно обучение е адаптирано за всички хора, които биха искали да обогатят културата си за дигиталния свят и киберсигурността бързо, каче...
Начинаещ
11 лекции
1ч. и 30 минути